fizjoterapia, rehabilitacja, fizykoterapia, masaż w Krakowie

zapytaj o termin wizyty
+48 734 155 144

ul.Mogilska 118,
31-445 Kraków

godziny otwarcia
pon. - pt. 8:00 - 20:00

Rehabilitacja stawu skroniowo - żuchwowego i bólu twarzowego

Fizjoterapia stomatologiczna wykorzystywana jest w leczeniu zaburzeń i bólów okolicy stawów skroniowo-żuchwowych. Polega ona na normalizacji napięć w tkankach miękkich oraz przywracaniu prawidłowej, fizjologicznej ruchomości w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych.

WSKAZANIA do fizjoterapii stomatologicznej to:


LECZENIE
W zakres leczenia problemów stawu skroniowo-żuchwowego wchodzą zabiegi terapii manualnej. W centrum rehabilitacji FIZJOSPORT stosujemy techniki terapeutyczne takie jak:


Rehabilitacja stomatologiczna opiera się również na kinezyterapii, czyli wykonywaniu specjalnie dobranych ćwiczeń leczniczych, wzmacniających odpowiednie mięśnie i poprawiających propriocepcję stawu skroniowo-żuchwowego. Kinezyterapia nakierowana jest na rejon żuchwy oraz na okolicę szyjnego odcinka kręgosłupa. Zabiegi fizykalne, takie jak laseroterapia, ultradźwięki i jonoforeza stanowią dodatkowy, uzupełniający rodzaj terapii przeciwbólowej i przeciwzapalnej tkanek otaczających staw skroniowo-żuchwowy. Nowością w leczeniu bólu mięśniowego w schorzeniach stawu skroniowo-żuchwowego jest zastosowanie fali uderzeniowej.

Terapeuci prowadzący rehabilitację stawów skroniowo - żuchwowych w FIZJOSPORT:
mgr Ilona Menżyńska
mgr Kamil Klocek                                                                                


ZASTOSOWANIE FALI UDERZENIOWEJ W DYSFUNKCJI STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH 

Centrum rehabilitacji funkcjonalnej FIZJOSPORT jako jedyne miejsce w Krakowie dysponuje specjalnym aplikatorem, który pozwala prowadzić terapię stawów skroniowo-żuchwowych przy użyciu fali uderzeniowej.

Terapia falą uderzeniową jest metodą leczenia bólu mięśnia żwacza spowodowanego zwiększonym napięciem mięśniowym związanym ze schorzeniami stawu skroniowo-żuchwowego. Dzięki impulsom fali uderzeniowej dochodzi do zmniejszenia napięcia mięśniowego, co prowadzi do szybkiej i długotrwałej eliminacji bólu. Impulsy fali uderzeniowej rozluźniają również torebkę stawową stawu TMJ, której obkurczenie wpływa na ograniczenie zakresu ruchu.

Zastosowanie terapii falą uderzeniową zwiększa skuteczność leczenia dysfunkcji w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego.
 
Staw skroniowo-żuchwowy (TMJ – temporomandibular joint) jest stawem maziówkowym, w którym żuchwa łączy się z kością skroniową czaszki, a między nimi znajduje się krążek stawowy. Staw ten jest klasyfikowany jako staw zawiasowy. Do ruchów zachodzących w stawie skroniowo-żuchwowym należy opuszczanie żuchwy (otwieranie), podnoszenie (zamykanie), wysuwanie, cofanie oraz ruchy boczne.

Problemy zdrowotne w stawie skroniowo-żuchwowym mogą pojawić się w każdy wieku, ale najczęściej dotyczą one osób w 13-35 roku życia, a częstość ich występowania jest czterokrotnie większa u kobiet niż u mężczyzn. Zaburzenie w stawie skroniowo-żuchwowym jest schorzeniem układu mięśniowo-szkieletowego, które prowadzi do bólów w okolicy twarzoczaszki i ograniczeń funkcjonalnych.

Do objawów problemu w stawie skroniowo-żuchwowym należy:


Zaburzenia te mogą być następstwem zmian degeneracyjnych kości i stawów, podwinięcia krążka stawowego lub nadmiernego napięcia mięśni biorących udział w żuciu.MOŻLIWE DYSFUNKCJE STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO:

Zapalenie torebki stawowej/błony maziowej
Jest to stan zapalny samej torebki stawowej i tkanek otaczających TMJ, zwłaszcza bogato unerwionych i unaczynionych, znajdujących się na zewnątrz torebki stawowej. Ból pojawia się podczas obciążania stawu i w czasie badania palpacyjnego. Żucie i gryzienie jest bolesne. W przewlekłym zapaleniu torebki stawowej może dojść do jej zwłóknienia. Zaburzenie to może występować łącznie z innymi typowymi dysfunkcjami stawu skroniowo-żuchwowego, ale może być także odrębnym schorzeniem.
Przyczyn zapalenia torebki stawowej/błony maziowej upatruje się w przebytych mikrourazwch lub markourazach. Mikrourazy TMJ oraz otaczających go tkanek pojawiają się podczas zachowań parafunkcyjnych, takich jak zaciskanie zębów, zgrzytanie, żucie gumy, obgryzanie ołówków. Do makrourazu dochodzi w wyniku zadziałania dużej siły, np. podczas uderzenia w szczękę lub podczas zabiegu chirurgicznego.

Zwłóknienie torebki stawowej
Schorzenie to charakteryzuje się zmniejszeniem zakresów ruchu w stawie skroniowo-żuchwowym z powodu zrostów, które ograniczają rozciągliwość torebki stawowej. Wśród przyczyn zwłóknienia torebki stawowej wymienia się przewlekłe stany zapalne, przebyty uraz, unieruchomienie, problemy krążka stawowego.

Zaburzenia mięśniowe
Zaburzenia mięśni biorących odział w żuciu najczęściej pojawiają się w przebiegu bolesnych stanów zwiększonego ich napięcia, które mogą przerodzić się w stany zapalne ścięgien. Badanie palpacyjne, żucie i gryzienie wywołuje ból. Może występować niewłaściwa trajektoria ruchu podczas otwierania i zamykania żuchwy.
Problemy w mięśniach biomechanicznie związanych ze stawem skroniowo-żuchwowym mogą występować samodzielnie lub występować z innymi dysfunkcjami stawu TMJ.
Do najczęstszych przyczyn tych zaburzeń należą zachowania parafunkcjonalne.

Hipermobilność
Nadmierny zakres ruchomości w stawie skroniowo-żuchwowym, podczas której może występować przeskakiwanie i trzeszczenie. Hipermobilność może przebiegać bezobjawowo, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest ona połączona z zapaleniem torebki stawowej/błony maziowej.

Problemy w krążku stawowym
Przemieszenie krążka stawowego z repozycją jest kolejnym stadium zaawansowania dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego w postaci hipermobilności tego stawu. W miarę pojawiania się coraz większego zakresu ruchu w stawie dochodzi do rozciągnięcia więzadeł, które w rezultacie nie mogą utrzymać krążka stawowego w optymalnym ułożeniu podczas wykonywania ruchu. Towarzyszy temu najczęściej odgłos trzeszczenia – krepitacje.
Przemieszczenie krążka stawowego bez repozycji jest następnym stadium zaawansowania dysfunkcji przebiegającej z repozycją krążka. W stanach ostrych obserwuje się znaczne ograniczenie zakresu ruchów w stawie TMJ, zwłaszcza otwierania ust. Ponieważ ten wzorzec ograniczenia pojawia się również w przypadku zwłóknienia torebki stawowej, kryterium diagnostycznym wskazującym na obecność przemieszczenia krążka stawowego bez repozycji jest występowanie zjawiska krepitacji.

Do innych dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego należy zapalenie w stawie TMJ oraz stany po operacyjnym leczeniu stawu skroniowo-żuchwowego.